Vatnsverndarsvæði

Kalda vatnið flokkast sem matvara og því eru gerðar strangar kröfur um vatnsvernd.

Í kringum vinnslusvæðin okkar hafa verið skilgreind vatnsverndarsvæði og ræðst stærð og lögun þeirra af landfræðilegum aðstæðum.  Vatnsverndarsvæði skiptast í brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði og eru þau skilgreind nánar í reglugerð.

Hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um hvert vinnslusvæði/vatnsverndarsvæði Norðurorku fyrir sig en rétt er að vekja athygli á því að hægt er að fara inn í kortastjá okkar (HÉR) og haka þar við "Vatnsverndarsvæði" undir "Vatnsveita" og skoða þannig svæðin í betri upplausn. 

Akureyri - Sellandslindir á Glerárdal og Hesjuvallalindir í Hlíðarfjalli

Um 75-80% neysluvatns bæjarbúa á Akureyri koma úr Hlíðarfjalli.  Selllandslindir og Hesjuvallalindir eru staðsettar sínhvoru megin við skíðasvæði Akureyringa. Árstíðarbundið rennsli er úr lindunum og ekki þarf að dæla vatninu. 

Hér er mikilvægt að taka fram að stutt er niður á grunnvatnsstraumana sem fæða lindirnar og því ekki langur tími til að bregðast við óhöppum. Þess vegna, líkt og á öðrum vatnsverndarsvæðum, er mjög mikilvægt að láta vita strax ef minnsti grunur er á að óhapp á svæðinu geti valdið mengun!

Athugið að hægt er að stækka myndina með því að smella á hana.

Vatnsverndarsvæði Hlíðarfjalli

Hörgársveit - Vaglir við Þelamörk í Hörgársveit

Þar sem vatnsverndarsvæðin í Hlíðarfjalli anna ekki vatnsþörf Akureyringa þurfa Akureyringar einnig, til viðbótar við vatnsverndarsvæðin í Hlíðarfjalli, að treysta á vatnsverndarsvæðið á Vöglum í Hörgárdal 

Á Vaglaeyrum hafa verið boraðar holur í eyrar Hörgár og er vatni dælt upp úr þeim og til Akureyrar. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan þá er vatnsverndarsvæðið tiltölulega stórt enda er fjarsvæðið í raun allt vatnasviðið.

Þjóðvegur 1 liggur í gegnum grannsvæðið, rétt ofan brunnsvæðis, með tilheyrandi ógn fyrir vatnsverndina á svæðinu. Það er mjög mikilvægt að vegfarendur tilkynni strax til Norðurorku ef minnsti grunur er á að óhapp á svæðinu geti valdið mengun!

Hrísey

 

 

 

 

 

Svalbarðsströnd - Halllandslindir og Garðsvíkurlindir

Á Svalbarðsströnd eru tvö vatnsverndarsvæði sem sjá íbúum á svæðinu fyrir köldu vatni, Garðsvíkurlindir og Halllandslindir.

Garðsvíkurlindir samanstanda af tveimur svæðum eins og sjá má á myndinni hér til hliðar.

 

 

 

Halllandslindir eru nokkru sunnar en Garðsvíkurlindir.

 

Eyjafjarðarsveit - Kaupangsveita

Haustið 2020 keypti Norðurorka Kaupangsveitu sem sér íbúum í Eyjafjarðarsveit, frá Austurhlíð suður að Þverá, fyrir neysluvatni. Vatnið kemur úr tveim vatnstökustöðum í 194 m.y.s hæð. 

Aðstæður við þessa vatnstökustaði eru ekki traustvekjandi, með tilliti til mengunar frá yfirborðsvatni í leysingum og dálitlum erfiðleikum bundið að gera þá örugga þar sem báðir þessir vatnstökustaðir eru undir sprungnu klettabelti. Hætta er á að yfirborðsvatn leiti niður í þessar sprungur og stutt er í vatnshlotin/grunnvatnsstrauma.

Í þurrkatíð líkt og hefur verið sumarið 2021 og vatnsbólin eru að gefa lítið, þarf viðbótarvatn inn á veituna til að tryggja nægjanlegt vatn. Því er tenging frá vatnsveitunni í Vaðlabyggð, um 90 mm lögn, en á henni voru handvirkir lokar sem erfitt var að stjórna í rekstri og því hætta á sóun eða vatnsskorti.

Endurbætur á veitunni árið 2021

Til að gera vatnið frá þessum vatnsbólum ásættanlega öruggt var ákveðið að hafa vatnsbólin að mestu eins og þau eru, en leiða vatnið í gegnum lýsingartæki, áður en það fer út á veituna.

Lagnir frá vatnshlotunum tveimur, sem eru eins og áður segir í 194 m.y.s. sameinast nú í nýju húsi sem stendur í 185,9 m.y.s. og þar hefur verið sett upp lýsingartæki. Lokar eru á sitthvorri lögninni og yfirföll í 190 m.y.s. Frá lýsingartækjahúsinu liggur 90 mm lögn í 4000 ltr. hæðar-/miðlunartank sem er með 2 úttökum og stendur í 187,9 m.y.s. miðað við botn tanksins. Þaðan liggur svo 90 mm lögn niður í 3000 ltr. tank með flotloka en hann stendur í sömu hæð og 4x10000 ltr. tankarnir fyrir Kaupangsveituna eða 175 m.y.s. Flotlokinn reglar hæðina í tönkunum og hleypir því vatnsmagni sem Kaupangsveitan notar inná hana.

Þegar notkun Kaupangsveitu er minni en lindirnar gefa, hækkar í 4000 ltr. tanknum og það fer að renna út um hærra úttakið sem er í 189,05 m.y.s. Frá þessu úttaki liggur 110 mm lögn rúma 200 m niður í lögnina frá Vaðlabyggðarveitu og hleypir umframvatninu inn á hana. Þessi tenging er í 162 m.y.s. Þess má geta að meðalvatnsnotkun Kaupangsveitunnar er um 2,5 l/s. en meira en hálft árið er rennsli úr lindunum um og yfir 10 l/s. Þetta vatn rann þá yfir á tönkunum engum til gagns, en nýtist nú inná Vaðlabyggðarveitu og sparar á sama tíma rándýra dælingu inn á tanka sem eru fyrir Vaðlabyggð.

Þrýstiminnkari XGS DN 80 er í 162 m.y.s. Hann tengist með téstykki inn á Kaupangsveituna frá 90 mm lögninni frá Vaðlabyggð. Hann þreifar þrýstinginn frá tönkunum fyrir Kaupangsveituna og hleypir vatni inn á hana þegar þrýstingur frá þeim fer niður í ca. 1 bar (tankarnir tómir) og hleypir þá vatni frá Vaðlabyggð inná Kaupangsveitu.

Fengin var 50 Ampera heimtaug frá RARIK til að knýja lýsingartækið, tölvubúnað, logga hæð í tönkum, rennsli o.fl. 

Ákveðið var að fresta uppsetningu mælitækja og tölvubúnaðar til betri tíma. Enda á þessi veita að geta gengið að mestu „sjálfala“.

Finnur ehf lagði veg upp að tönkunum í samvinnu við Binna hjá Dóra Bald sem annaðist allar jarðvegsframkvæmdir, lagði rör o.fl. Rafeyri sá um að tengja rafmagnið, B.Hreiðarsson smíðaði lýsingartækjahúsið en hönnun á endurbótum veitunnar var í höndum Norðurorku með Árna Árnason í fararbroddi.

Framkvæmdum við veituna lauk að mestu í júlí 2021 en þá var eftir að sá grasfræi í sárin. 

Um mánaðarmót júní/júlí var rennsli frá lindunum 2,5 l/s. 9. júlí 2,2 l/s og nú í lok júlí komið niður í 1,8 l/s. Það vantar því töluvert uppá að lindirnar anni notkun veitunnar og því gott að fá sjálfkrafa vatn frá Vaðlabyggð inná veituna eins og þarf.

Eyjafjarðarsveit - Grísarárlindir

Grísarárlindir sjá Hrafnagilshverfinu og nokkrum bæjum til viðbótar fyrir köldu vatni.

Eyjafjarðarsveit - Hálslindir

Innarlega í Eyjafjarðarsveit eru Hálslindir sem sjá nokkrum bæjum fyrir köldu vatni.