Fráveita

Ný verðskrá fráveitu tók gildi 1. janúar 2021

Fráveitugjald

Fráveitugjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og gjaldi sem miðast við stærð eignar (fermetragjald) skv. fasteignamati. Hámark fráveitugjalds er 0,5% af fasteignamati skv. 15. gr. laga 9/2009. Liggi ekki fyrir upplýsingar um flatarmál fasteignar í fasteignaskrá skal gjaldið taka mið af fasteignamati, þ.e. vera 0,15% af fasteignamati matshluta. Bílskúrar og sambærilegt húsnæði sem stendur við íbúðarhús (á sömu lóð) er undanþegið fastagjaldi.

Innheimtu fráveitugjaldsins er hagað á sama hátt og innheimtu fasteignagjaldsins. Gjalddagarnir eru þeir sömu og sér Akureyrarbær um innheimtu samkvæmt sérstöku samkomulagi við Norðurorku.

  • Árlegt fráveitugjald af íbúðarhúsnæði er fastagjald kr. 10.807 á matseiningu og kr. 255,34 á hvern m2.
  • Árlegt fráveitugjald af öðru húsnæði en á íbúðarhúsnæði er fastagjald kr. 10.807 á matseiningu og kr. 255,34 á hvern m2.

Tengigjald

Tengigjald vegna nýtengingar fráveitu við einstaka fasteign er kr. 242.880.
Verð miðast við skólplögn og regnvatnslögn (100-150 mm) sem lögð er að lóðamörkum.

Gera þarf sérstakt samkomulag vegna stærri tenginga.

Verðskrá fráveitu (PDF)

Skilmálar fráveitu

Hafðu samband við okkur í síma 460-1300 eða á no@no.is ef þig vantar frekari upplýsingar.